Spaar betyds vir jou kind se toekoms

    Na vele koerantberigte gepubliseer na afloop van die begin van die nuwe skooljaar, is dit duidelik gemaak dat ons, as ouers van vandag se nuwe generasie veel meer moet spaar vir verdere skool-opleiding as wat bekend gemaak is. ‘n Rapport-ondersoek toon dat kinders wat onlangs vir die eerste keer skoolgaan in 2014, hul ouers ‘n fortuin sal kos.  Om in berekening te bring, sal ouers tussen nou en 2030 (wanneer hul kinders hul laasts universiteitsopleiding voltooi) tussen R500 000 en R2 miljoen moet uithaal en wys vir opvoedingskoste alleen. Hierdie kostes sluit nie buitemuurse-aktiwiteite,boeke, vandag se “tablets”, universiteits-verblyf, uitstappies of onkoste-verbruik om die kinders van punt A na B rond te rits nie. Ander kostes wat ook nie berekening gebring is nie, is die koste van “nasorg”, ‘n na-skoolse toesig en beheer vir kinders terwyl hul ouers by die werk verkeer.   Wat is onderwys-inflasie? Snaaks genoeg, koerant-berigte verwys na brabbel-taal [Jargon] wat mens half in die donker los rakende meeste artikels wat met finansies te doen het. Inflasie (prys-styging) kombineerd met onderwys, gee vir ons ‘n relatiewe maklike antwoord.  Die koste van opvoeding styg. Waar ons, ook tans te doen het met ‘n interessant onderwerp, naamlik “Akademiese Inflasie”, wat basies gedefinieer kan word as ‘n groter behoefte vir tersiêre opleiding om in die arbeidsmark te floreer.  Die koste om op ‘n aanvaarbare kwalifikasie-standaard te kom, verwys weer terug na onderwys-inflasie. So, wat is die oplossing? Sinenhlanhla Nzama, ‘n aktuaris by Old Mutual, het dit onlangs aan die pers bekend gemaak dat ‘n graad 1-kind se ouer ten minste R890.00 per maand, per kind moet spaar vir...
Call Now Button