Ouers moet skoolgeld verseker – Liberty

Onderwys is so duur dat dit noodsaaklik is dat ouers dit ver­seker.
Henk Meintjes, hoof van ont­wikkeling van risikoprodukte van Liberty, het gister op die maatskappy se voorlegging van sy eisstatistieke vir 2017 in Braamfontein, Johannesburg, gesê relatief min mense verse­ker skoolgeld afsonderlik onder hul lewensdekking, en tog het Liberty in 2017 reeds meer as R6 miljoen regstreeks aan on­derwysinstellings betaal.
As dit verseker is, word die geld soos benodig jaarliks aan die onderwysinstelling betaal, vir solank die kind daarvoor verseker is. Dit geld vir wan­neer die ouer sterf, ongeskik raak vir werk of ‘n gevreesde siekte opdoen.
Die koste is deesdae so hoog dat ouers nie moet aanneem ge­wone lewensdekking – wat an­der gate moet toestop – sal dit voldoende dek nie.
Volgens Liberty se berekenin­ge kos dit in vandag se koopkrag sowat R1,2 miljoen vir ‘n kind se onderwys – van eenjarige ou­derdom in ‘n creche tot die eerste universiteitsgraad. Die be­drag is vir onderwys in ‘n staatskool en sluit verwante kos­te in.

Hulle bereken dit soos volg:
• Sowat R180 000 vir ses jaar voldag by ‘n creche;
• Sowat R680 000 vir 13 jaar (gr. R tot gr. 12) by ‘n staatskool; en
• Sowat R350 000 vir ‘n drie­jaargraad aan ‘n universiteit. Dit sluit ekstra koste soos ver­blyf in.

Die bedrag stem ooreen met die R1 miljoen wat Discovery Lewensversekering verlede jaar bereken het onderwys in ‘n staatskool beloop. Discovery be­reken dit sal ‘n ouer sowat R2,5 miljoen kos as die kind ‘n private skool bywoon.
Meintjes sê baie van die meer as 144 000 ouers wat volgens die Gautengse departement van on­derwys Maandag hul spruite vir gr. 1 of gr. 8 ingeskryf het, besef nie hoe duur onderrig gaan wees nie en maak ook nie ‘n plan om die koste te dek as iets met hulle sou gebeur nie. Mein­tjes sê min mense besef hulle kan hul kind se onderrigkoste as deel van hul lewensverseke­ring dek. “Dit is nie ‘n spaarre­kening nie. Dit is om te verseker dat as iets met jou as ouer ge­beur, die geld wat nodig is vir jou kind se onderrig nie skielik ander uitbetalings raak nie.”

Só betaal Liberty vlr skoolgeld in 2017
Bedrae wat regstreeks aan onderwyslnstelllngs vir kinders se onderrlg betaal is volgens graad na ’n ouer se afsterwe, ongeskiktheid of weens gevreesde siekte.

Kontak Ginsburg Financial Services vir meer inligting.

Call Now Button