Voltooi dié lys voor julle intrek

Deur: Neesa Moodley

Sommige mense dink dalk om saam in te trek is sommer niks, maar daar is tog ’n paar dinge om te oorweeg.
Julle gaan nou al ’n ruk lank uit en is nog nie heeltemal gereed om te trou nie, maar is wel seker julle wil graag saam woon.
Om verskeie redes kan dit sinvol wees, onder meer die finansiële voordele wat dit het om een eerder as twee huishoudings te hê. Maar voordat julle saam intrek en jul bates saamvoeg, moet julle dit oorweeg om ’n saamwoonooreenkoms op te stel. Dit sorg nou nie juis vir die mees romantiese gesprek nie, maar so ’n ooreenkoms bied aan albei finansiële beskerming as jul reelings dalk nie heeltemal verloop soos julle gehoop het nie.
’n Wetlike ooreenkoms sal sake soos jul regsverpligtinge en eiendomsbesit dek. As julle byvoorbeeld ’n woonstel koop en dit saam meubileer, hoe gaan julle dit verdeel as jul verhouding nie uitwerk nie?

Sake wat in jul saamwoonooreenkoms aandag moet kry:

 • Hoe jul bates verdeel gaan word as julle uitmekaar gaan of een van julle te sterwe kom
 • Moet een van julle die ander finansieël onderhou tydens die verhouding of wanneer dit beëindig word?
 • Hoe word skuld hanteer – is elke party vir sy eie skuldverpligtinge verantwoordelik of word dit gedeel?
 • Verkryging van vaste eiendom – gaan julle dit om die helfte besit?
 • As julle die eiendom besit waarin julle woon, wat word daarvan as julle uitemekaar gaan of een van julle sterf?
 • ’n Omskrywing van minderjarige kinders se onderhoud, toesig en besoekregte.
 • Bepaling van die reg om as voog op te tree ingeval die ander persoon onbevoeg sou raak.
 • Vestiging van die reg om mediese besluite te neem.
 • Finansiële verantwoordelikhede vir die instandhouding van die “gemeenskaplike” boedel.
 • Bestuur en beheer van sakeondernemings of beleggings (hetsy gesamentlik verkry of in die verhouding ingebring).
 • Finansiële steun indien een van die partye gestremd of werkloos sou raak.

Korttermynversekering
Een van die ooglopendste dinge wat aandag moet kry, is jul korttermynversekeringsbehoeftes.
Solank julle in dieselfde huis woon, kan julle jul korttermynversekering konsolideer, sê Fourie Grobler, hoof van produkoplossings by Mutual & Federal.
Hy sê egter dit is belangrik dat die polis in een persoon se naam moet wees, met die ander persoon as medepolishouer daarop bygevoeg. Albei se risikoprofiel word egter in ag geneem om te bepaal watter premie betaalbaar is. Julle kan dus nie die polis uitneem in die naam van die maat met ’n uitstekende risikoprofiel nie – vir albei persone moet alle inligting openbaar gemaak word.
Bepaal die waarde van jul versekerbare goedere. Versekeraars sê dikwels ’n goeie toets is om alles te lys wat sal uitval as julle die huis onderstebo keer. Onthou om jul besittings teen vervangingswaarde te verseker, sodat julle dit in die geval van verlies met gelykwaardige artikels kan vervang.
Attie Blaauw, hoof van onderskrywing by Santam, sê wat voertuigdekking betref, sal die versekeringspremie bepaal word volgens die risikoprofiel van die persoon wat gewoonlik die motor bestuur.

Meer oor ’n polis
Vinnige wenke

 • Maak seker albei se name verskyn op die polisdokument.
 • Verskaf die korrekte inligting oor wie gewoonlik ’n versekerde voertuig bestuur.
 • Stel ’n inventaris op om presies te bepaal wat die vervangingskoste sal wees vir die som van die huishoudelike goedere om te verseker julle is voldoende verseker.
 • Verklaar alle vorige eise wat jy en jou maat gehad het.
 • Verklaar siviele of strafregtelike optrede waaraan óf jy óf jou maat onderhewig was en ook as julle enige hofbeslissing teen julle het.
 • Gaan jul polisdokument na sodra julle dit ontvan om seker te maak die dekking soos aangegee is korrek.